Saikal Zhunushova

Consultant for hazardous materials in buildings

szhunushova@ecosens.ch